Specialisatie

  • Kindertandheelkunde (jeugdzorg)
  • Bleken (witten van tanden)
  • Esthetische tandheelkunde (vullingen)
  • Endodontologie (zenuwbehandeling, wortelkanaalbehandeling)
  • Parodontologie(tandvleesbehandeling)
  • Preventie(tandsteenverwijdering)
  • Prothetiek(kunstgebitten)
  • Kroon & Brugwerk
  • Suprastructuur op implantaten (kroon & brugwerk op implantaten)
  • Genathologie (knarasplaatjes)